Clubkampioenschapsavond 16 juni 2017

Clubkampioenschapsavond 16 juni 2017

Op vrijdagavond 16 juni organiseren we onze jaarlijkse Clubdag, dit keer is het iets anders, het wordt nl. een Clubavond met mogelijkheid tot deelname aan de barbecue.

Er kan voor diverse onderdelen worden ingeschreven, t.w. Agility, Gehoorzaamheid, Rashonden- en Stabolokeuring (stamboomloze honden).
Er is een Kind/Hond-wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 16 jaar.

De beste combinatie van de Rashondenkeuring en Gehoorzaamheid en Agility wordt Allround Clubkampioen.
De beste combinatie van de FCI Obedience wint de
“Koos van Bommel Bokaal”.
Verder zijn er titels te halen op alle afzonderlijke onderdelen.

Er is een stand die van alles voor de hond verkoopt en natuurlijk is er de loterij.

Vlak voor de prijsuitreiking kunt u nog meedingen naar een prijs voor:
Welke hond kant het beste kunstje, welke hond heeft de mooiste ogen enz. 

De gezelligheid onder elkaar, de barbecue, dat moet wel een hele leuke avond worden.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Lilian van Waardenburg,
tel. 0184-642050, e-mail evenementen@kcgorinchem.nl.                                                                                                                                     

Voor de eerste hond zijn de kosten € 10,00, voor de tweede en volgende hond € 7,00.

Deelname barbecue € 10,00 per persoon.

De sluitingsdatum is 8 juni 2017.

U kunt inschrijven via het onderstaande inschrijfformulier.

Het totaal verschuldigde inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op bankrek.nr. NL83INGB0000488958 t.n.v.
KC  Gorinchem e.o. te Gorinchem onder vermelding van Clubavond, Naam en Ras van de hond.


Reglement Clubkampioenschapavond 2017

- Deelnemers dienen lid te zijn van de K.C. Gorinchem e.o.
- Het minimale aantal inschrijvingen per klasse moet 5 zijn, is dit niet het
  geval, dan worden de betreffende combinaties, in overleg, bij een andere
  klasse ingedeeld.
- Bij Gehoorzaamheid en Agility is het toegestaan om in een hogere
  klasse in te schrijven, het is echter niet toegestaan in een lagere klasse in te   
  schrijven.
- De minimale leef­tijd van de begeleider dient 15 jaar te zijn. 
- Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven
  hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd    
  in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige
  andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij     
  verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven   
  omstandigheden zich voor de Clubdag nog mochten voordoen.
- Inzender verklaart, dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april  
  1989, dan wel in het buitenland geboren na 1 oktober 1996 niet aan de oren   
  of staart gecoupeerd is.
- Inzender verklaart dat de hond voldoende gevaccineerd is.
- Per juni 2005 zijn om medische redenen gecoupeerde staarten toegestaan,  
  een verklaring dient overlegd te worden.
- Waarin dit reglement niet voorziet beslist de keurmeester.

Op deze dag zijn de volgende Clubkampioen EXTERIEUR titels te behalen

Clubkampioen Exterieur – Puppyklasse, Clubkampioen Exterieur - Jeugdklasse

Clubkampioen Exterieur – Openklasse, Clubkampioen Exterieur - Veteranenklasse

Puntentelling:
Per onderdeel, klasse en per hond wordt een puntenscore toegekend, variërend van 0 t/m 40 punten. De hond met het hoogste aantal punten in een bepaalde klasse is de winnaar van die klasse. Per klasse kan max. 1 deelnemer 40 punten behalen.

Allround Clubkampioen
De combinaties die de hoogste totaalscore hebben gehaald (uitgezonderd puppy’s  en stamboomloze honden), komen voor deze prijs in aanmerking (afhankelijk van het aantal inschrijvingen een eerste prijs, tweede enz.).
Leeftijd: Puppyklasse: 3 - 9 mnd, Jeugdklasse 9 - 24 mnd, Openklasse 15 mnd – 8 jaar, Veteranenklasse vanaf 8 jaar.

Stamboomloze keuring
Deze exterieurkeuring is voor stamboomloze honden.
Deze honden kunnen geen Allround Clubkampioen worden.

Leeftijd: Puppy 3 - 9 mnd,  Jonge hond 9 – 24 mnd,  Volwassen hond 15 mnd - 8 jaar, Veteraan vanaf 8 jaar.

Clubkampioen Exterieur rashond
Honden die deelnemen aan deze exterieurkeuring moeten in het bezit zijn van een officieel erkende stamboom (of deze moet zijn aangevraagd) en aan de juiste leeftijdsvoorwaarden vol­doen. Monorchide en cryptorchide reuen worden uitgesloten van deelname.

Clubkampioen Ongetrainde Combinaties
Deze klasse is voor daadwerkelijk ongetrainde honden of honden die alleen een puppycursus hebben gevolgd.

Clubkampioen Ongediplomeerde Combinaties
Deze klasse is voor combinaties die EG trainen.

Clubkampioen EG Combinaties: zijn gediplomeerd EG.

Clubkampioen VEG Combinaties: zijn gediplomeerd VEG.

Clubkampioen FCI OB-beginners Combinaties:
zijn gediplomeerd FCI OB-beginners.

Clubkampioen GG1 Combinaties: zijn gediplomeerd FCI OB 1.

Clubkampioen GG2 Combinaties: zijn gediplomeerd FCI OB 2.

Clubkampioen FCI OB3 Combinaties: zijn gediplomeerd FCI OB 3.

Winnaar Koos van Bommel Bokaal
Alleen combinaties die deelnemen aan FCI OB kunnen de bokaal winnen.

Kind/Hond Gehoorzaamheidswedstrijd

Alle kinderen tussen 4 en 16 jaar kunnen hier éénmaal met hun hond aan meedoen.

Groep I = 4 t/m 7 jaar, groep II = 8 t/m 11 jaar, groep III = 12 t/m 16 jaar.

Clubkampioen Behendig bewegen:
voor pups van 3 t/m 9 maanden.

Clubkampioen Agility Pré-beginners
Deze klasse is voor combinaties die nog nooit aan Agility hebben gedaan of net trainen, uitgezonderd degenen die VEG of hoger trainen.

Clubkampioen Agility Beginners
Deze combinaties hebben de beginnerscursus gevolgd en/of trainen VEG of hoger.

Clubkampioen Agility Gevorderden
Deze combinaties hebben de cursus gevorderden gevolgd .

Clubkampioen Agility Wedstrijdgroep
Deze combinaties trainen in de wedstrijdgroep.

Bij Agility wordt per klasse gekeken naar de snelheid waarmee het parcours gelopen wordt, hier worden eventuele strafseconden bijgeteld.

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in bijvoorbeeld gehoorzaamheid of behendigheid?
Informeer naar onze cursussen en word lid!

Nieuws

Clubblad 4 2017

Clubblad KC Gorinchem

Meer >>

Cursussen gaan niet door

Geen Beginners Agility, Uithoudings Vermogenproef, Gehoorzame Hond en…

Meer >>