Clubkampioenschapsdag 17 mei 2020 gaat niet door vanwege het Corona virus

Op zondag 17 mei 2020, De Dag van de Hond, organiseren we onze jaarlijkse Clubdag.

Er kan voor diverse onderdelen worden ingeschreven, t.w. Agility, Flyball, Gehoorzaamheid, Rashonden- en Stabolokeuring (stamboomloze honden).
Er is een Kind/Hond-wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 16 jaar.

De beste combinatie van de Rashondenkeuring en Agility en Flyball en Gehoorzaamheid wordt Allround Clubkampioen.

De beste combinatie van de FCI Obedience wint de
“Koos van Bommel Bokaal”.

Verder zijn er titels te halen op alle afzonderlijke onderdelen.

Er is een stand die van alles voor de hond verkoopt en natuurlijk is er de loterij.

Voor informatie kunt u mailen naar evenementen@kcgorinchem.nl.

Inschrijven kan d.m.v. het inschrijfformulier hieronder.

Het reglement en de wijze waarop u in moet schrijven vindt u onder het inschrijfformulier.

Het inschrijfgeld is € 12,00 voor de eerste hond en € 8,00 voor de 2e en volgende honden.

Wijze van betalen:
Het totaal verschuldigde inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op rekening NL83INGB0000488958 t.n.v. KC Gorinchem e.o. te Gorinchem onder vermelding van Clubdag, Naam en Ras van de hond

De sluitingsdatum is 5 mei 2020.

De Clubdag gaat vanwege het Corona virus niet door.

Reglement Clubkampioenschapsdag 2020

- Deelnemers dienen lid te zijn van de K.C. Gorinchem e.o. 
- Het minimale aantal inschrijvingen per klasse moet 5 zijn, is dit 
  niet het geval, dan worden de betreffende combinaties, in 
  overleg, bij een andere klasse ingedeeld.
- Bij Gehoorzaamheid, Flyball en Agility is het toegestaan om in een 
  hogere klasse in te schrijven, het is echter niet toegestaan in een 
  lagere klasse in te schrijven.
- De minimale leef­tijd van de begeleider dient 15 jaar te zijn.  
- Inzender verklaart, dat voor zover hem bekend is, de door hem 
  ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 
  weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar 
  voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van 
  besmettelijk   karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij     
  verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de 
  aangegeven omstandigheden zich voor de Clubdag nog 
  mochten voordoen. 
- Inzender verklaart, dat de ingeschreven hond, indien geboren na 
  30 april 1989, dan wel in het buitenland geboren na 
  1 oktober 1996 niet aan de oren of staart gecoupeerd is.
- Inzender verklaart dat de hond voldoende gevaccineerd is.
- Per juni 2005 zijn om medische redenen gecoupeerde staarten 
  toegestaan, een verklaring dient overlegd te worden.
- Waarin dit reglement niet voorziet beslist de keurmeester.
- Ook hier gelden de Algemene Voorwaarden van de 
  KC Gorinchem e.o.

Op deze dag zijn de volgende Clubkampioen EXTERIEUR titels te behalen

Clubkampioen Exterieur – Puppyklasse, Clubkampioen Exterieur - Jeugdklasse

Clubkampioen Exterieur – Openklasse, Clubkampioen Exterieur - Veteranenklasse

Puntentelling:
Per onderdeel, klasse en per hond wordt een puntenscore toegekend, variërend van 0 t/m 40 punten. De hond met het hoogste aantal punten in een bepaalde klasse is de winnaar van die klasse. Per klasse kan max. 1 deelnemer 40 punten behalen.

Allround Clubkampioen
De combinaties die de hoogste totaalscore hebben gehaald voor Agility, Exterieur, Flyball en Gehoorzaamheid, (uitgezonderd puppy’s  en stamboomloze honden), komen voor deze prijs in aanmerking (afhankelijk van het aantal inschrijvingen een eerste prijs, tweede enz.). 
Leeftijd: Puppyklasse: 3 - 9 mnd, Jeugdklasse 9 - 24 mnd, 
Openklasse 15 mnd – 8 jaar, Veteranenklasse vanaf 8 jaar.

Stamboomloze keuring
Deze exterieurkeuring is voor stamboomloze honden. 
Deze honden kunnen geen Allround Clubkampioen worden.

Leeftijd: Puppy 3 - 9 mnd,  Jonge hond 9 – 24 mnd,  Volwassen hond 15 mnd - 8 jaar, Veteraan vanaf 8 jaar.

Clubkampioen Exterieur rashond
Honden die deelnemen aan deze exterieurkeuring moeten in het bezit zijn van een officieel erkende stamboom (of deze moet zijn aangevraagd) en aan de juiste leeftijdsvoorwaarden vol­doen. Monorchide en cryptorchide reuen worden uitgesloten van deelname aan de Rashondenkeuring, maar kunnen wel inschrijven voor de Stabolokeuring.

Clubkampioen Ongetrainde Combinaties
Deze klasse is voor daadwerkelijk ongetrainde honden of honden die alleen een puppycursus hebben gevolgd.

Clubkampioen Ongediplomeerde Combinaties
Deze klasse is voor combinaties die EG trainen.

Clubkampioen EG Combinaties: zijn gediplomeerd EG.

Clubkampioen VEG Combinaties: zijn gediplomeerd VEG.

Clubkampioen FCI OB-beginners Combinaties: 
zijn gediplomeerd FCI OB-beginners.

Clubkampioen FCI OB 1 Combinaties: zijn gediplomeerd FCI OB 1.

Clubkampioen FCI OB 2 Combinaties: zijn gediplomeerd FCI OB 2.

Clubkampioen FCI OB 3 Combinaties: zijn gediplomeerd FCI OB 3.

Winnaar Koos van Bommel Bokaal
Alleen combinaties die deelnemen aan FCI OB kunnen de bokaal winnen.

Kind/Hond Gehoorzaamheidswedstrijd

Alle kinderen tussen 4 en 16 jaar kunnen hier éénmaal met hun hond aan meedoen.

Groep = 4 t/m 7 jaar, groep II = 8 t/m 11 jaar, groep III = 12 t/m 16 jaar.

Clubkampioen Behendig bewegen: voor pups van 3 t/m 9 maanden.

Clubkampioen Agility Pré-beginners 
Deze klasse is voor combinaties die nog nooit aan Agility hebben gedaan of net trainen, uitgezonderd degenen die VEG of hoger trainen.

Clubkampioen Agility Beginners
Deze combinaties hebben de beginnerscursus gevolgd en/of trainen VEG of hoger.

Clubkampioen Agility Gevorderden 
Deze combinaties hebben de cursus gevorderden gevolgd .

Clubkampioen Agility Wedstrijdgroep 
Deze combinaties trainen in de wedstrijdgroep.

Bij Agility wordt per klasse gekeken naar de snelheid waarmee het parcours gelopen wordt, hier worden eventuele strafseconden bijgeteld.

Clubkampioen Flyball Beginners nooit getraind
Deze combinaties hebben nog nooit Flyball getraind

Clubkampioen Flyball Beginners trainend
Deze combinaties zijn net begonnen aan de Flyball cursus

Clubkampioen Flyball Gevorderden/Recreanten
Deze combinaties trainen al langer Flyball

Clubkampioen Flyball Wedstrijd
Deze combinaties trainen in de Wedstrijdgroep

Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in bijvoorbeeld gehoorzaamheid of behendigheid?
Informeer naar onze cursussen en word lid!

Nieuws

Algemene Ledenvergadering woensdag 30 september 2020

Algemene Ledenvergadering woensdag 30 september 2020

Meer >>

Sponsoren

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.