Oproep bijwonen Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart 2019

OPROEP

Aan de leden tot bijwoning van de ALGEMENE LEDENVERGADERING

op woensdag 27 maart 2019, aanvang 20.00 uur in de kantine

AGENDA

1.    Opening

2.    Notulen ALV d.d. 26 september 2018

 3.    Ingekomen stukken en mededelingen

 4.    Jaarverslag van het secretariaat 2018

 5.   Jaarverslag 2018 van de penningmeester en Begroting 2019

       Het jaarverslag van de penningmeester en de begroting worden ter
       plekke uitgereikt of kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de 
       penningmeester.

 6.    Verslag kascontrolecommissie

 7.    Aanstelling kascontrolecommissie 2019

 8.    Bestuursverkiezing:

       Aftredend volgens rooster en herkiesbaar zijn:
       Jan Bouter en Simone Bouter. 
       Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Fred van Baren en Judith Hortensius.
       Een voordracht voor bestuursleden dient ondertekend door tien of meer
       leden tenminste één week vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur
       te worden ingediend (Statuten art. 20 lid 4).

  9.   Uitreiking Klazien Kleppe Karaf

 10.   Uitreiking jaarprijzen 2018

 11.   Rondvraag

 12.   Sluiting
Is uw hond (of het baasje) toe aan professionele begeleiding in bijvoorbeeld gehoorzaamheid of behendigheid?
Informeer naar onze cursussen en word lid!

Nieuws

Oproep bijwonen Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart 2019

Oproep tot bijwoning van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart…

Meer >>

Lezing Jobine Pankras 10 april 2019

Hoe houd ik mijn (sport)hond gezond

Meer >>

Wij gebruiken cookies op onze website om uw klikgedrag te meten. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.