Omdat we de pups vaak los laten spelen is het van belang dat de kleinste pups niet in de zelfde groep komen als de grotere pups.
Vandaar dat we inschrijven op gewicht. Kies het juiste gewicht van uw pup wanneer deze een volwassen leeftijd heeft bereikt.