Algemene voorwaarden

Om cursus te kunnen lopen dient men lid worden.

Als mensen uit één gezin met meerdere honden trainen moet er één persoon lid worden, de anderen kunnen via het zelfde lidmaatschapsnummer inschrijven.

De geleider dient minstens 16 jaar oud te zijn.

Iedere deelnemer aan een cursus dient een WA verzekering te hebben afgesloten.

De hond dient de nodige inentingen te hebben gehad.

Op iedere 1e les van een cursus wordt het inentingsboekje gecontroleerd. Een titerbepaling is ook toegestaan, mits deze in het dierenpaspoort is aangetekend door de dierenarts.

Voor alle cursussen geldt: Laat de hond 4 uur voor aanvang van de cursus niet meer eten, drinken mag wel. Een beloningsbrokje en een speeltje meenemen wordt aanbevolen.

Er wordt getraind met een gewone halsband, tenzij in overleg met de trainer anders wordt bepaald.

Staffordshire Terriërs en aanverwante rassen moeten te allen tijde aangelijnd blijven. Dit geldt eveneens voor honden die stelselmatig de rust in de groep verstoren.

Honden met extreem afwijkend gedrag mogen door de vereniging worden weggestuurd.

Wie de hond schopt, slaat, of ruw optreed tegenover de hond mag door de vereniging worden weggestuurd.

Bericht van verhindering: Indien u verhinderd bent een les te volgen moet u dit doorgeven aan uw trainer, (telefoonnummers vindt u op de website, of bel vanaf 18.00 uur naar de kantine. Voor alle cursussen geldt dat wanneer u de eerste lesdag, of gedurende de cursus twee opeen volgende lessen, zonder bericht afwezig bent, u van verdere deelname aan de cursus wordt uitgesloten. Uw betalingsverplichting blijft echter wel bestaan.

Wel of niet doorgaan van de cursus: Bij extreem slecht weer of bij zeer slechte toestand van het veld kan het voorkomen dat de cursus niet doorgaat. Bij temperaturen van 28 graden of hoger gaan de lessen ook niet door.  Bij twijfel kunt u kijken op de website bij "Goed om te weten, Gaat de training door" en bij "Veldstatus" boven in de statusbalk. U kunt ook vanaf 18.00 uur de weerlijn bellen tel. 0183-627880.

Indien er één les uitvalt dan is dit voor risico van de deelnemer, vallen er twee of drie lessen uit dan proberen we die in te laten halen. Vallen er meer dan drie lessen uit die niet ingehaald kunnen worden, dan worden deze terugbetaald minus één les. Dit geldt alleen als de trainingscoördinator deze lessen heeft afgelast.

Parkeren: Wij verzoeken u te parkeren in de parkeervakken op ons parkeerterrein. Het is echter absoluut verboden te parkeren aan beide zijden van de ventweg/fietspad aan het begin van de Hoogbloklandse weg, ook in de berm daarvan. De reden hiervan is, dat de daar wonende mensen hier ernstig last van hebben.

KC Gorinchem e.o. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door u of uw hond aan derden – of door derden aan u of uw hond – voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door KC Gorinchem e.o.

Als u via een andere hondenschool een diploma voor een cursus heeft behaald dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, dan nodigen we u uit voor een proefexamen om te bepalen in welke cursus u met uw hond kunt gaan trainen.

De aangeboden cursussen kennen een minimum en maximum aantal deelnemers. Cursusplaatsen worden gegeven op volgorde van inschrijving, daarna geldt vol is vol. Als een cursus niet doorgaat krijgt u daar zo snel mogelijk bericht van, in dit geval vindt restitutie plaats van het cursusgeld. Bij annulering zal het inschrijfgeld worden terugbetaald, mits de annulering uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus plaats vindt. Het inschrijfgeld wordt ook terugbetaald als de inschrijving wordt geweigerd omdat niet aan de criteria voor deelname wordt voldaan. In bovenstaande gevallen zullen € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht worden.

Op de dag dat een cursus, evenement of examen aanvangt, dient de betaling binnen te zijn, is dit niet het geval dan kunt u hiervoor worden uitgesloten. Bij annulering na aanvang van de cursus wordt het cursusgeld niet meer terugbetaald. Als door overmacht niet deelgenomen kan worden aan een cursus, neem dan contact op met het secretariaat, per geval zal bekeken worden of restitutie van het cursusgeld kan plaats vinden.

Geef wijzigingen van persoonlijke gegevens zo snel mogelijk door aan het secretariaat.

Opzegging van het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar, d.m.v. schriftelijke melding, of per mail bij het secretariaat te geschieden.

Door in te schrijven voor een cursus geeft u aan dat u onze voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd.